Csekk

image

 

imageFerenc pápa: Az önmagának való ember nem ír történelmet!

Szeptember 25-én közös szentmisével zárult a katekéták többnapos jubileuma, amelyen mintegy tizenötezer hitoktató vett részt a Vatikánban. A Szentatya homíliáját és a mise végén elmondott köszöntő szavait teljes terjedelmükben közöljük.

A szentleckében Pál apostol olyan figyelmeztetéseket fogalmaz meg Timóteusnak, de nekünk is, amelyeket szívén visel. Többek között azt kéri, hogy „tartsd meg tisztán és feddhetetlenül a parancsot” (1Tim 6,14). Csak egyetlen parancsról beszél! Mintha csak azt akarná, hogy szemünket a hit szempontjából lényegesre szegezzük. Pál apostol ugyanis nem emleget sok dolgot vagy szempontot, hanem a hit középpontját hangsúlyozza. Ez a középpont pedig, mely körül mindig forog, ez a dobogó szív pedig, mely mindennek életet ad: a húsvét meghirdetése, az első örömhírhirdetés: az Úr Jézus feltámadt, az Úr Jézus szeret téged, életét adta érted, feltámadottként ott él melletted és mindennap vár rád! Ezt sosem szabad elfelejtenünk! Ma, a katekéták jubileumán azt kéri tőlünk Isten, hogy sose fáradjunk bele abba, hogy a hit központi tartalmát tegyük az első helyre: az Úr feltámadt! Nincsenek ennél fontosabb tartalmak, semmi sincs, ami tartósabb és időszerűbb lenne! A hit minden tartalma akkor válik széppé, ha kapcsolatban marad ezzel a középponttal, ha átjárja a húsvéti örömhír. Ha viszont, elkülönítve marad, elveszíti értelmét és erejét. Az a feladatunk, hogy mindig az Úr szeretetének újdonságát éljük és hirdessük: „Jézus valóban szeret téged, úgy, ahogy a vagy! Készíts helyet neki: az élet csalódásai és sebei ellenére add meg neki a lehetőséget, hogy szeressen téged! Nem okoz majd csalódást!”.

Tovább...

imageFájdalmas Szűzanya-búcsú Gyöngyösön – Máriához hasonlóan legyünk jelen a szenvedés pillanataiban

Szeptember 25-én tartották a Fájdalmas Szűzanya-búcsút a gyöngyösi Sarlós Boldogasszony-templomban. Az ünnepre az egész ország területéről és számos határon túli településről érkeztek zarándokok, akik magukkal hozták közösségük hordozható Mária-szobrát. A szentmisét Dobszay Benedek OFM celebrálta.

A kétnapos búcsúünnep első esti szentmiséjét szeptember 24-én, szombaton Berhidai Piusz ferences magiszter mutatta be, ezt követően gyertyás körmenetet tartottak. A gyöngyösi ferences templom egész éjjel nyitva állt, várta az imádkozó híveket, éjfélkor pedig az elhunytakért mutattak be szentmisét.

A vasárnapi program reggel hat órakor zsolozsmával kezdődött. A tízórás szentmise előtt a Mária-szobrot hordozó, több mint ötven zarándokcsoport a templom melletti téren felállított oltár előtt vonult fel, majd az oltár két oldalán helyezték el a szobrokat, a hívek énekei kíséretében.

Tovább...

imageOrbán Viktor: Európa sorsfordító időszakot él át

Orbán Viktor miniszterelnököt a közel-keleti keresztényüldözés és a béke esélyei mellett a leselejtezés kultúrájáról, Magyarország lehetőségeiről és Európa jövőjéről kérdeztük a hírportálunknak adott exkluzív interjúban.

– Augusztusban a Közel-Keleten szolgáló keresztény vezetőkkel tanácskozott Rómában. A hírekből ismerhetjük az ott élő népek, köztük a keresztények kálváriáját. Miért tartotta fontosnak, hogy részt vegyen a tanácskozáson? Milyen helyzetről számoltak be a keresztény közösségek vezetői?

– A találkozó izgalmas, ugyanakkor megrendítő is volt. Itt, Európában úgy látjuk, hogy a mi helyzetünk rendkívül bonyolult, ám ha meghallgatunk egy közel-keleti püspököt, rá kell döbbennünk, hogy a mi gondunk a világ legegyszerűbb dolga ahhoz képest, amilyen összetettek a viszonyok odaát. A közel-keleti püspökök egy részét elűzték, különösen azokat, akik Szíriában éltek és dolgoztak. Lelkipásztori szolgálatuk most az embermentésre irányul, próbálják védeni közösségeiket, melyek a fizikai megsemmisítés küszöbén állnak. Nagy erőfeszítéseket tesznek azért is, hogy a keresztény hit megmaradhasson a világnak ezen a táján. Emberileg, erkölcsileg, lelkileg, politikailag és gazdaságilag rendkívül nehéz élethelyzetekről számoltak be.

imageAz élet igéje – 2016. szeptember

Az egész világon milliók olvassák és igyekeznek tettekre váltani – Chiara Lubich, a Fokoláre mozgalom alapítója kezdeményezése szerint – az adott hónapra kiválasztott bibliai mondatot és a hozzáfűzött magyarázatot, amely széles körben hatással van az egyének és közösségek életére.

„Minden a tietek. Ti azonban Krisztuséi vagytok, Krisztus pedig az Istené.” (1Kor 3,22-23)

A korintusi keresztények eleven, kezdeményező szellemű közösségéhez szólnak e szavak. A helyi egyház lelkületét különböző karizmatikus indíttatású csoportok határozták meg. Ebből azután feszültségek is adódtak a tagok és a csoportok között, megosztottság, egyes emberek körülrajongása és törtetés. Pál határozottan közbelép, és mindenkit emlékeztet, hogy az ajándékok és a vezetők sokféleségén túl a közösség tagjait ennél valami sokkal mélyebb fűzi egységbe, az, hogy mindnyájan Istenhez tartoznak.

Tovább...

 
image image

images
Hallgassa rádiónkat élőben!

Gyors internet eléréssel

Lassú internet eléréssel

image

A Szent István Rádió adása a
T-Home IPTV-csomag Webrádió szolgáltatásával is hallgatható.

image
 
image
image
image
image
image
image
image
Tartalom találatai : 4021636

Látogatók száma

Oldalainkat 13 vendég böngészi

images
 
image

image
images
image

FeltöltésImaszándék

Rózsafüzér imaszándékokat az alábbi telefonszámon várunk.
Telefon: 36/ 510-610

Támogatás

Bankszámlaszám:
CIB Bank Zrt.
11102003-18578726-10000001

Adó 1%

Ha támogatni kíván bennünket, kérjen postai csekket e-mail-ben!

Design: Urban Peter